Hakkımızda

Platformizmim Kooperatifi

Bir “Hizmet ve Dayanışma” kooperatifi olarak Platformizmim, Türkiye’de daha önce gerçekleştirilmemiş bir oluşumu başarmıştır.

Sınırlı Sorumlu Platformizmim Hizmet ve Dayanışma KooperatifiMart 2018 tarihinde Mimar ve Mühendislerden oluşan 70 ortak ile kurulmuştur. Ülkemizde müşavirlik hizmeti veren ilk ve tek kooperatiftir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Alp BURKUT, Mimar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gülçin ÇALANDAĞ, Mimar

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Keriman TATARLAR, Mimar

Yönetim Kurulu Saymanı
Hüseyin Hüsnü TERZİOĞLU, Mimar

Yönetim Kurulu Üyesi
Taner ERDOĞAN, Mimar

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Üyesi
Levent KIZILKANAT, Mimar

Denetim Kurulu Üyesi
İ. Emre KAYNAKMimar

Denetim Kurulu Üyesi
Mithat AŞIRMimar

Amaç ve Faaliyet Konuları

Kooperatifin amacı, şehir ve bölge plancılığı, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, sanat disiplinlerinde yapısal ve tasarım fikir üreticilerinin mesleki ve ticari faaliyetlerini kullanarak iş geliştirme platformunun tüzel kimlik kazanmasıdır. Kooperatifin temel hedefleri mimarlık ve tüm teknik meslek gruplarını son kullanıcı olarak tanımlanan vatandaş ile aracısız buluşturmak ve gelişen dünyanın dijital ağında (Sanayi 4.0) mesleki entegrasyonu sağlayarak ülkemizin bilhassa müşavirlik alanında tüm dünyada bağlantısını teşkil etmektir. Faaliyetlerdeki ürünlerin ve hizmetlerin niteliğini ve karlılığını arttırmak, toplumsal kültüre ve yaşama değer katmak, bütün meslek gruplarının bir araya gelerek çalışmasını sağlayarak pazar büyütmek gibi temel amaçlar doğrultusunda çalışmaktır.

Bu amaçla kooperatif;

 • İşletme ortaklıklarına gerekli evrak, zimmet, envanter ve demirbaş kayıtları ile ilgili konulardaki hizmetleri verir.
 • Ortaklarının; eğitimine önem verir.
 • İşletme ortaklıklarının ihtiyaç duyacağı takip ve araştırma hizmetleri ile ortak ambar ve kasa hizmetlerini verir.
 • Ortaklarına ve işletme ortaklıklarına tebliğ, yazılım ve web hizmetleri ile basın, yayın, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini verir.
 • İşletme ortaklıklarının iş konuları ile ilgili planlamasını yapar, iş yerlerinin bakımı ve güvenliği ile ilgili hizmetleri sağlar.
 • Ortakların, ortaklık ve işletme ortaklıkları sözleşmelerinin hazırlanmasında ve yapılmasında her türlü danışmanlık hizmetini verir.
 • Tahkime gidilen hususlarda hakemlik hizmetini sağlar.
 • Her türlü taşınır malları, kıymetli evrakı, her türlü fikri haklarla telif haklarını edinebilir, satabilir, devredebilir ve devralabilir. Kooperatif tip plan ve projeleri hazırlayarak ortakların ve işletme ortaklıkların kullanımına sunar. Telif haklarını satın alır, ortakların ve işletme ortaklıklarının kullanmalarına imkân verir.
 • Ortaklar arasında dayanışmayı sağlar, faiz karşılığı kredi kullandırmaz.
 • Her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve ilgili hakları edinebilir, alıp satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek verebilir, ipotek alabilir. Bunların dışında ortaklıklara ait her türlü taşınır ve taşınmazlar hizmet sözleşmesine istinaden kooperatifte emanet olarak kayıt ve/veya tescil ettirilir. Kooperatif bu malların üzerinde işletme ortaklığı sözleşmelerine göre her türlü tasarrufta bulunabilir.
 • İşletme ortaklıklarının işlerine sözleşmelerine göre vekil tayin edebilir, kefil olabilir.
 • Bankalarda hesap açabilir.
 • Ortaklarının mesleki ve ticari güçlerini birleştirerek, ortaklarının sektörel faaliyet konularında ihalelere katılır, piyasaya iş yapar, ekonomik faaliyette bulunur.
 • Ortaklarının kendi mesleki faaliyet alanlarında ortaklar arası ticari işlemler yapabilmeleri için gerekli hukuki, mali, idari ve teknik altyapıyı oluşturur.
 • Ortakların ihtiyaçları doğrultusunda teknik personel, uzman ve danışmanlar istihdam eder, ortakların bu insan kaynağından en etkin ve verimli şekilde faydalanabilmesini sağlar.
 • Ortakların ihtiyaç duyacakları her türlü makine, ekipman, araç, teknolojik ürün, yazılım, donanım, lisans ve benzeri ürünü, materyali ortakların kullanımına sunmak üzere satın alır.
 • Kooperatifin ortaklarının ihtiyaçları doğrultusunda satın aldığı, istihdam ettiği her türlü ürün ve hizmeti; kooperatife gelir getirmesi amacıyla ortaklar dışında piyasa koşullarında çalıştırabilir, kiraya verebilir.
 • Farklı kooperatiflere ortak olur. Ortaklarının bu kooperatif çatısı altında yapamayacakları çeşitli faaliyetler için ilgili kooperatifler kurulmasına öncülük eder.
 • Ortaklarının yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve pazar paylarını arttırmak için çeşitli satış, pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetlerinde bulunur, fuarlara katılır ve fuarlar düzenler.
 • Yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açabilir, ortaklıklar kurabilir.